Učitelji

Učiteljski zbor v šolskem letu 2022/23

Helena Dornik Perčič, prof. športne vzgoje e-naslov: helena.dornik-perčič@os-bled.si  

 • podaljšano bivanje in angleščina
 • razširjeni program – Gibalne igre
Albina Svetina, prof. razrednega pouka e-naslov: albina.svetina@os-bled.si  

 • razredničarka 1. in 2. razred
Alenka Branc Demšar, prof. razrednega pouka e-naslov: alenka.branc-demsar@os-bled.si  

 • angleščina
Klara Iskra, prof. razrednega pouka e-naslov: klara.iskra@os-bled.si  

 • razredničarka 4. razred
Nataša Klinar, prof. razrednega pouka e-naslov: natasa.klinar@os-bled.si  

 • vodja podružnične šole
 • druga učiteljica v 1. razredu
Irena Švagelj Fajan, prof. nemščine, e-naslov: irena.svagelj@os-bled.si  

 • neobvezni izbirni predmet nemščina
Renata Štern, prof. biologije in gospodinjstva e-naslov: renata.stern@os-bled.si  

 • gospodinjstvo
Urška Beber, univ. dipl. pedagoginja e-naslov: urska.beber@os-bled.si  

 • podaljšano bivanje
Veronika Koselj, prof. razrednega pouka e-naslov: veronika.koselj@os-bled.si  

 • razredničarka 3. in 5. razred