Interesne dejavnosti

                                       Povezana slika                                  Rezultat iskanja slik za drawing clipart

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR TERMIN
Računalniški krožek 4. in 5. razred Klara Iskra sreda: 13.00 – 13.45

 Razširjeni program

Gibalne igre

2 skupini

1. –  5. razred

 

 

Helena Dornik Perčič

 

 

1., 2. in 3. razred

 sreda: 14.20 – 15.05

četrtek: 13.30 – 14.20

 4. in 5. razred

sreda: 15.05 – 15.55

četrtek: 14.20 – 15.05

Likovni krožek

1., 2. in 3. razred

na 14 dni

Albina Svetina  ponedeljek: 13.00 – 13.45

Likovno ustvarjalni krožek

4. in 5. razred

enkrat do dvakrat mesečno  po dogovoru

Urška Beber četrtek: 16.00 – 17.00

Planinski krožek

1. –  5. razred Alenka Branc Demšar ob sobotah, po dogovoru

Ustvarjalnice

3. – 5. razred  Alenka Weithauser  

Logična pošast

4. in 5. razred Klara Iskra torek: 7.30 – 8.15
Pevski zbor

2 skupini

1. – 5. razred

Veronika Koselj

 1., 2., 3. razred

seda: 13.00 – 13.45

4., 5. razred

četrtek:  13.00 – 13.45