V priponki objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv za novo šolsko leto:

UČBENIŠKI SKLAD 2020, 2021 – seznami. Objavljeni bodo tudi v rubriki KNJIŽNICA (Učbeniški sklad).

Kot smo vas že obvestili, bodo zaradi trenutnih razmer v prihodnjem šolskem letu v učbeniški sklad vključeni vsi učenci. Če si učbenikov ne želite brezplačno izposoditi v šoli, vas prosimo, da to do 15. junija 2020 sporočite na elektronski naslov knjiznica.os-bled@guest.arnes.si.

Vsa morebitna vprašanja v zvezi z učbeniškim skladom lahko pošljete tudi na naslov damjana.piber@os-bled.si.

Damjana Piber,

knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada